TRUST THE
PROCESS

Van start tot finish in drie stappen.

01 Onderzoek

Om jouw merk en markt te doorgronden, doe ik desk research en interview ik werknemers, klanten en eventueel andere stakeholders. Deze interviews doe ik één-op-één of soms via kwalitatief onderzoek – met een gedegen onderzoeksopzet en vragenlijst. De belangrijkste inzichten die in mijn onderzoek naar voren komen, gebruik ik als input voor de workshops en leggen een solide basis voor de uiteindelijke merkstrategie.

02 Workshop

In mijn workshops verkennen we verschillende strategische richtingen en dring ik door tot de ziel van je organisatie. Met behulp van mijn ‘4P Merkcanvas’ (4P: Purpose, Potentie, Persoonlijkheid en Propositie) gaan we op zoek naar de essentie van je merk. We gebruiken daarbij tools zoals de SWOT-analyse, de Golden Circle en het Archetype-model. Daarnaast breng ik de deelnemers zoveel mogelijk op één lijn. Dit soort workshops organiseer ik niet alleen als opstap naar een merkstrategie, maar soms ook naar een merkidentiteit, merknaam, creatief product of roadmap.

03 Merkfundament

Aan het einde van de rit vormt de belangrijkste output een document dat helder en op inspirerende wijze jouw merk beschrijft. Er worden vragen in beantwoord, zoals; hoe is het merk ontstaan, welke toegevoegde waarde biedt het, hoe verhoudt het zich tot de concurrentie, welke persoonlijke kenmerken heeft het, op welke doelgroep richt het zich? Het merkfundament vormt daarmee een solide basis onder je merk, zodat iedereen die ermee in aanraking komt (via bijvoorbeeld: brand meetings, onboarding, pitch decks en creatieve briefings), meebouwt aan hetzelfde merk.