CLEARLY
THE WAY
FORWARD

Onder de naam Boon Strategy help ik organisaties aan een heldere merkvisie en onderscheidende positionering. Zo leggen we, in nauwe samenwerking, een solide fundament voor een eenduidige merkidentiteit, waarmee je een consistent en robuust merk bouwt.

Meer weten?  Laten we koffie doen

PAD NAAR SUCCES

Om tot een effectieve merkstrategie te komen, werk ik middels co-creatie. Dat wil zeggen dat ik in meerdere workshops samen met de belangrijkste interne stakeholders alle kennis en inzichten op tafel leg, zodat er voldoende ruimte is voor diepgaande discussies en de uiteindelijke output breed gedragen zal worden binnen de organisatie. Deze workshops worden begeleid door mijn ‘4P Strategie-canvas’, een zelf-ontwikkelde workshop-tool waarmee de belangrijkste elementen van een merkstrategie behandeld worden. Meer daarover onder Proces.

Naast een gedegen proces kan ik vertrouwen op ruim 20 jaar ervaringals merkstrateeg – en werkte ik voor de meest uiteenlopende merken; startups/corporates/ B2C/ B2B/ serieus/ fun, etc. Naast het schrijven van verschillendesoorten merkdocumenten, heb ik uitgebreide ervaring met het doen van(kwalitatieve) research en het interviewen van founders, C-suite management,merkspecialisten en consumenten over hun cultuur, merken en marketing. Ook faciliteerik al een ruim 10 jaar workshops. Hierdoor begrijp ik razendsnel hoe organisatiesen markten in elkaar zitten en voel ik intuïtief aan waar de wrijving en deglans zit. Meer over mezelf onder About.

Onder andere voor deze merken
werkte ik eerder met plezier en succes