CLEARLY
THE WAY
FORWARD

Onder de naam Boon Strategy help ik organisaties aan een heldere merkvisie en onderscheidende positionering. Zo leggen we, in nauwe samenwerking, een solide fundament voor een eenduidige merkidentiteit, waarmee je een consistent en robuust merk bouwt.

Meer weten?  Laten we koffie doen

Klaar voor de toekomst

In drie stappen

Mijn strategische processen beginnen altijd met het verzamelen van kennis en inzichten, binnen en buiten de organisatie, over je business en markt. Het vormt de basis voor de tweede fase; in een workshop vullen we met de belangrijkste interne stakeholders een strategiecanvas in en leggen daarmee de basis voor een solide merkstrategie. De workshop is óók de ideale vorm om intern alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Als laatste stap in het proces formuleer ik een inspirerend merkfundament, dat een heldere merkvisie en de weg vooruit definieert.